Falusi CSOK 2022

A portfolio.hu most a falusi CSOK 2022-es szabályait foglalja össze.

A jelenlegi formájában 2016-ban elindított családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) azok számára, akik építéssel vagy vásárlással másik ingatlanba költöznek (legyen az új építésű vagy használt lakás), illetve ingatlant bővítenek és/vagy korszerűsítenek, amennyiben gyermekkel rendelkeznek vagy új gyermeket vállalnak. A közelmúlt óta állami családtámogatási kalkulátor is segíti az eligazodást. Korábbi cikkünkben részletesen összefoglaltuk a CSOK 2022-es feltételeit, ebben a cikkben a 2019. július 1-jével bevezetett falusi CSOK eltérő, speciális és külön figyelmet érdemlő szabályaival foglalkozunk.

Forrás: portfolio.hu

Ki igényelheti?

Az ezzel kapcsolatos legtöbb szabály megegyezik a használt lakásra vonatkozó feltételekkel. A falusi CSOK-ra is érvényes például, hogy főszabály szerint:

 • a gyermek 25. életévének betöltéséig igényelhető,
 • előre vállalt gyermekre csak olyan házaspárok igényelhetik, amelyben az egyik fél 40 évnél fiatalabb (meglévő gyermeknél nincs életkori megkötés),
 • egy gyermek vállalását 4 év, kettőét 8 év, háromét 10 év alatt kell teljesíteni, de a járványügyi veszélyhelyzet miatt az időközben lejáró határidőket 2022. június 30-áig meghosszabbították,
 • az egy vagy két gyermekre felvehető falusi CSOK esetében elég az említett cikkben tárgyalt 180 napos (legfeljebb 30 nappal megszakított) tb-jogviszony (legalább az egyik) igénylő részéről, a három gyermekre felvett CSOK esetében viszont 2 éves tb-jogviszony szükséges,
 • meglévő tulajdon egy másik ingatlanban nem akadály, de a támogatott lakásban házastársak, élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie,
 • a falusi CSOK-os ingatlanban is 10 évig bent kell élni, de vannak kivételek.

Cégünk által kivitelezett ingatlanok megfelelnek minden kritériumnak! Éljen a lehetőséggel!

Mire vehető fel a falusi CSOK 2022? A falusi CSOK összege, ingatlan, településlista

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés (a preferált kistelepülések listája a kormányhivatal honlapján érhető el) területén lévő használt lakóingatlan

 • vásárlásához és bővítéséhez és/vagy korszerűsítéséhez vehető igénybe, ilyenkor az igénybe vett összeg 50%-a fordítható vásárlásra vagy
 • már meglévő lakóingatlan bővítéséhez és/vagy korszerűsítéséhez vehető igénybe függetlenül attól, hogy CSOK-ot már igénybe vette-e az igénylő erre az ingatlanra.

Előbbi esetben a lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. Utóbbi esetben fele akkora összeg vehető igénybe, mint az első esetben, a felvett összeget azonban nem kell csökkentetni a korábban esetlegesen felvett otthonteremtési támogatás (szocpol, CSOK, stb.) összegével, mint más esetekben.

Építkezéshez a kistelepüléseken is a normál CSOK vehető igénybe. A CSOK-hoz hasonlóan a falusi CSOK igénybevétele során is meg kell felelnie az ingatlannak a minimális hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek, bővítés esetén ezt a bővítés utáni alapterületre kell érteni. A falusi CSOK-ra értelemszerűen az alábbi táblázat felső sora vonatkozik.

Tekintse meg jelenlegi, építés alatt álló ingatlanjainkat!

Mi számít bővítésnek?

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre új lakás. A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének. Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a CSOK-ra jogosult.

Mi számít korszerűsítésnek?

A rendelet felsorolása szerint korszerűsítésnek számítanak a falusi CSOK esetében az alábbiak, egyszerre több munkálat is beszámítható. A munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik, a részösszegeket a bank az elért készültségi fok arányában, a beruházási költségek legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett folyósítja.

Cégünk által kivitelezett ingatlanok megfelelnek minden kritériumnak! Éljen a lehetőséggel!

2022-es változás

CSOK és falusi CSOK esetében egyaránt igaz, hogy ugyanazon célra akár kétszer is igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény 2022. január 1-jétől, de a teljes gyermekszámra felvett támogatás összegéből a korábban felvett támogatás összegét le kell vonni. Ilyenre akkor van lehetőség, ha az eredeti igénylést követően újabb gyerek érkezett a családba (a terhesség 12. hetétől számít a gyermek), vagy a fiatal pár újabb gyermeket vállalna (előre vállalt gyermekre csak olyan házaspárok igényelhetik, amelyben az egyik fél 40 évnél fiatalabb, meglévő gyermeknél nincs életkori megkötés).

CSOK-hitel falusi CSOK mellé

A két gyermekkel rendelkezők 10 millió, a háromgyermekkel rendelkezők 15 millió forint erejéig kedvezményes, kamattámogatott hitel igénylésére is jogosultak, amennyiben a CSOK-ot felveszik. A gyermeket előre vállaló házaspárokra ugyanez vonatkozik.

FALUSI CSOK MELLÉ UGYANEZEK A HITELÖSSZEGEK IGÉNYELHETŐK, KIVÉVE A MEGLÉVŐ LAKÁS BŐVÍTÉSÉRE VAGY KORSZERŰSÍTÉSÉRE FELVETT FÉLÖSSZEGEKET, EZEK MELLÉ UGYANIS 5, ILLETVE 7,5 MILLIÓS CSOK-HITEL IGÉNYELHETŐ.

A lakáscélú jelzáloghitelként felvehető CSOK-hitel a futamidő első 25 évében (de rövidebb futamidőre is felvehető) fix kamatozású és legfeljebb 3%-kal kamatozik, ami jóval alacsonyabb törlesztőrészletet biztosít a jellemzően bőven 5% feletti fix kamatozású piaci lakáshiteleknél. 

Falusi CSOK illetékmentesség és CSOK ÁFA-visszatérítés

2021. január 1-jétől illetékmentes az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó vagy a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK, falusi CSOK) vásárolt lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése. Az új lakások CSOK-jához kapcsolódó áfa-visszatérítési lehetőségekről itt írtunk.

Tekintse meg jelenlegi, építés alatt álló ingatlanjainkat!