Tudnivalók egy helyen: a 2023-as CSOK kedvezményről

Rövidült a családtámogatások listája, de a CSOK változatlanul a családtámogatási és otthonteremtési program alappillére.

Forrás: portfolio.hu

CSOK igénylés 2023

Az igénylés továbbra is a bankoknál nyújtható be. A jogosultságról elég nyilatkozatot tenni, igazolás csak a tb-jogviszonyról kell.

A CSOK-OT AZOK VEHETIK IGÉNYBE, AKIK MÁSIK INGATLANBA KÖLTÖZNEK (LEGYEN AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ VAGY HASZNÁLT LAKÁS), ILLETVE INGATLANT BŐVÍTENEK VAGY TETŐTERET BEÉPÍTENEK, AMENNYIBEN GYERMEKKEL MÁR RENDELKEZNEK VAGY ÚJ GYERMEKET VÁLLALNAK.

Az alábbiak a normál CSOK-ra vonatkoznak, a falusi CSOK 2023-as feltételei külön cikkben találhatók.

Egy bankokat érintő 2022-es változás
2022. április 29-étől megváltoztak a CSOK, a lakásáfa-visszatérítési támogatás, a jelzáloghitel-elengedési támogatás és a babaváró támogatás állam által fizetendő költségtérítése a bankok felé, az addigi százalékos mérték helyett abszolút összeget határozott meg a kormány.

A CSOK összege (használt és új lakásra)

A CSOK összege változatlan 2016 óta:

 • használt ingatlanba költözés vagy bővítés esetén egy meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 600 ezer forint, kettő meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 1,43 millió forint, három meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 2,2 millió forint, legalább négy meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 2,75 millió forint,
 • új építésű ingatlanba költözés (vagy önálló lakás létrehozásával felérő tetőtér-ráépítés)esetén egy meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 600 ezer forint, kettő meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 2,6 millió forint, legalább három meglévő vagy előre vállalt gyermek esetén 10 millió forint.

CSOK és CSOK-hitel felvehető összege (millió forint)

Gyermekszám
1 gyermek
2 gyermek
3 gyermek
4+ gyermek
Új építésű és kistelepülési használt ingatlan*
0,6
2,6
10,0
10,0
Nem kistelepülési használt ingatlan és bővítés
0,6
1,43
2,2
2,75
Kamattámogatott CSOK-hitel
0,0
10,0
15,0
15,0

*Meglévő kistelepülési ingatlan bővítése, korszerűsítése esetén enne a fele

A CSOK feltételei 2023: CSOK egyedülállóknak, élettársaknak, házastársaknak

Z

előre vállalt gyermekre csak házastársak (együttes igénylőként), meglévő gyermek után viszont élettársak és egyedülállók is igényelhetik,

Z

előre vállalt gyermekre csak olyan házaspárok igényelhetik, amelyben az egyik fél 40 évnél fiatalabb, meglévő gyermeknél nincs életkori megkötés,

Z

magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási engedély vagy bevándorolt/letelepedett jogállás vagy menekült / oltalmazott jogállás,

Z

magyarországi állandó lakcím

Z

büntetlen előélet,

Z

köztartozásmentesség

Z

az igénylőt nem kötelezték a megelőző 5 évben CSOK vagy a korábbi szocpol visszafizetésére,

Z

legalább az egyik igénylő 180 napos folyamatos tb-jogviszonnyal rendelkezik (CSOK tb-igazolás kell), amelyben maximum 30 napos megszakítás lehet (kivéve ápolási díjban részesülés esetén), és amelybe a külföldi, EGT-tagállamban végezett igazolt állás is beleszámítható (az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára 2020 júniusa óta méltányossági eljárás is biztosított),

Z

a 10 milliós CSOK esetén 2 éves folyamatos tb-jogviszony igazolása (CSOK tb-igazolás kell), amelyben maximum 30 napos megszakítás lehet (kivéve ápolási díjban részesülés esetén), és amelybe a külföldi, EGT-tagállamban végezett igazolt állás is beleszámítható. (az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára 2020 júniusa óta méltányossági eljárás is biztosított),

Z

a gyermeket nevelő, dolgozó nyugdíjasok is igényelhetik 2020 óta.

CSOK 1 gyerekre, CSOK 2 gyerekre, CSOK 3 gyerekre: kiskorú vagy felnőtt gyermekre, magzatra

 • gyermeknek számít a magzat vagy ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően,

 • gyermeknek számít a vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermek, aki a 25. életévét még nem töltötte be,

 • gyermeknek számít a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességűnek minősülő gyermek, ha ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

 • új építésű ingatlannál három, használtnál két gyermek vállalható előre (megelőlegezett CSOK),
  egy új gyermek vállaható előre (megelőlegezett CSOK),

 • egy új gyermek vállalását 4 év, kettőét 8 év, háromét 10 év alatt kell teljesíteni,

 • 2022-től csak akkor kaphat a család CSOK-ot másodszor is vállalt gyermekre, ha az első alkalommal vállalt gyermekek megszülettek, vagy ha meg nem született gyermek után kapott támogatást a család maradéktalanul visszafizette az állam felé.

CSOK 2023 használt lakásra, új lakásra: az ingatlan és a bentlakás feltételei

A portfolio.hu számításai szerint az alábbi összegekkel számolhatnak a családok nettó ötven milliós új ingatlan vásárlása esetén:

 • használt ingatlan és új építésű lakás esetén 1 gyermeknél a 40, 2 gyermeknél az 50, 3, gyermeknél a 60, 4 gyermeknél a 70 négyzetmétert el kell érnie az ingatlannak,
 • új építésű családi ház esetén 1 gyermeknél 70, 2 gyermeknél 80, legalább 3 gyermeknél 90 négyzetméter az elvárás,
 • 12 m2-es szobával, fürdővel, WC-vel, közműves villamos energia szolgáltatással, egyedi fűtéssel mindenképpen rendelkeznie kell,
 • a szennyvízelvezetés (amennyiben nem közműves, akkor egyedileg) megoldott és ha nincs közműves ivóvíz, akkor legalább ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kúttal rendelkezik,
 • a folyósítást követően 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a bent lakást,
 • a CSOK-kal vásárolt vagy épített ingatlanban 10 évig életvitelszerűen kell élni, és nem lehet kiadni,
 • a támogatási szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, és ezen időszakban lakásbiztosítással is rendelkezni kell,
 • a bentlakási kötelezettség alól kivétel, ha a gyermek a tanulmányai miatt ideiglenesen máshol él, vagy a család valamelyik tagját egészségügyi intézményben kezelik, vagy az igénylő munkavállalás miatt legfeljebb 5 évig lehet életvitelszerűen másik településen tartózkodik, vagy közeli hozzátartozót ápol, és emiatt van távol, vagy letöltendő szabadságvesztését tölti, vagy a kiskorú gyermek időközben nagykorú lesz és elköltözik, vagy a már nagykorú gyermek elköltözik,

 • a CSOK-ot vásárlás esetén a végleges adásvételi szerződés után 180 napon belül lehet igényelni, építés (és falusi CSOK esetén bővítés) esetén pedig a használatbavételi engedély/hatósági bizonyítvány megszerzését megelőzően,

 • meglévő tulajdon egy vagy több másik ingatlanban nem akadály,

 • a támogatott lakásban házastársak, élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie,

 • a vételár maximum 10%-ban fizethető készpénzben,

 • használt lakás vásárlásánál a vételár maximum 20%-kal haladhatja meg a bank által megállapított forgalmi értéket,

 • építés, bővítés esetén a teljes költségvetés 70%-áról számlát kell bemutatni,

 • építkezés, bővítés, korszerűsítés (ez utóbbi célra csak falusi CSOK igényelhető) esetén ugyanazon célra akár kétszer is igényelhető a CSOK 2022-től. Ez akkor fordulhat elő, ha a család eredetileg igényelt támogatást, de a munkálatok során úgy döntött, hogy az eredeti kérelemhez képest több gyermek után szeretnék kihasználni a kedvezményt. A második igényléskor még nem fejeződhettek be a munkálatok, és teljesíteni kell a megnövekedett gyermekszámhoz kapcsolódó feltételeket is.

Telekvásárlásra maga a CSOK nem használható fel, a 27%-os áfa visszaigénylése azonban igen, ehhez az építési engedély (vagy egyszerű bejelentésről szóló igazolás), építési és tervdokumentáció, a bekerülési költségeket tartalmazó költségvetés benyújtására van szükség.

Minimális hasznos alapterület a CSOK-hoz

Újépítésű lakás, használt lakás, használt lakóház
Újépítésű lakóház
1 gyermek
40 m²
70 m²
3 gyermek
50 m²
80 m²
3 gyermek
60 m²
90 m²
4 vagy több gyermek
70 m²
90 m²

A CSOK visszafizetése és egy friss változás

A CSOK feltételeinek az igénylést követően is meg kell felelni: vissza kell fizetni a támogatást jogszerűtlen igénybevétel mellett akkor is, ha a gyermekvállalás nem teljesül, válás esetén ha a gyermekek kiköltöznek az ingatlanból vagy kiadják azt.

A gyermekvállalási határidő lejártát követően 120 napon belül kell egy összegben visszafizetni a támogatást!

Az igénybe vett összeget ilyen esetekben késedelmi kamattal kell visszafizetni, 2022. október 1-je óta azonban ennek a mértéke kisebb a korábbinál mind az új, mind a CSOK-ot korábban igénybe vett párok számára. Korábban a 10 millió forintnál kisebb CSOK-támogatást a Ptk. szerinti, jegybanki alapkamat szerint meghatározott késedelmi kamattal növelten kellett visszafizetni, a 10 milliós összeget pedig annak ötszörösével, az emelkedő kamatkörnyezetre reagálva azonban ezen változtatott a kormány: a CSOK visszafizetéséhez kapcsolódó késedelmi kamatot egységesen 5%-ban maximálták.

A kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva méltányossági eljárás keretében a kérelmező „különös méltánylást érdemlő” helyzetére tekintettel a visszafizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást, „méltánylást érdemlő” helyzetére tekintettel pedig részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Illetékmentesség és kétféle ÁFA-visszatérítés

CSOK illetékmentesség: 2021. január 1-jétől illetékmentes az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó vagy a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK) vásárolt lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése.

CSOK áfa-visszatérítés 1: 2021. január 1-je óta a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új építésű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új építésű ház vásárlása vagy építése esetén CSOK igénylése mellett áfa-visszaigénylést is lehet tenni a lakás 5%-os áfájára vonatkozóan. Összege vásárlás esetén a telekárat is tartalmazó vételár áfatartalma, építés esetén a bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség áfatartalma. Ehhez 2021. január 1. és 2024. december 31. között kiállított számla szükséges.

CSOK áfa-visszatérítés 2: sajáterős építkezés esetén a bekerülési költségek 27%-os áfája igényelhető vissza 5 millió forint erejéig, ehhez 2018. január 1. és 2024. december 31. között kiállított számla szükséges.

A kétfajta áfa-visszatérítés támogatás egyszerre nem vehető igénybe.

CSOK-hitel 2023: 10+10 millió, 10+15 millió

A két gyermekkel már rendelkezők 10 millió, a legalább három gyermekkel már rendelkezők 15 millió forint erejéig kedvezményes, kamattámogatott hitel igénylésére is jogosultak, amennyiben a CSOK-ot felveszik. A gyermeket előre vállaló párokra ugyanez vonatkozik, de ebben az esetben házaspárnak kell lennie. A lakáscélú jelzáloghitelként felvehető CSOK-hitel a futamidő első 25 évében (de rövidebb futamidőre is felvehető) fix kamatozású és legfeljebb 3%-kal kamatozik, ami jóval alacsonyabb törlesztőrészletet biztosít a jellemzően bőven jóval magasabb kamatozású piaci lakáshiteleknél. A maximum 10, illetve 15 milliós CSOK-hitel mellé természetesen piaci jelzáloghitel is felvehető a banktól.